แกนเกลียว

  • เราจัดหาแท่งเกลียวขนาดและข้อกำหนดต่างๆ

    เราจัดหาแท่งเกลียวขนาดและข้อกำหนดต่างๆ

    แกนเกลียว (ATR) ทั้งหมดเป็นเกลียวทั่วไปที่หาได้ง่ายซึ่งใช้ในงานก่อสร้างหลายประเภทแท่งเกลียวมีเกลียวอย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง และมักเรียกกันว่าแท่งเกลียวเต็ม ก้านรีดี ก้าน TFL (เกลียวเต็มความยาว) และชื่อและคำย่ออื่นๆ ที่หลากหลายโดยทั่วไปแล้วแท่งไม้จะสต็อกและขายในความยาว 3 ', 6', 10' และ 12' หรือสามารถสับให้มีความยาวเฉพาะได้แกนเกลียวทั้งหมดที่ถูกตัดให้มีความยาวสั้นกว่านั้นมักเรียกว่าสตั๊ดหรือสตั๊ดเกลียวเต็ม